Staffan Olsson

Vår IT-expert Staffan Olsson har 19 års erfarenhet av Microsoftmiljöer inom design & implementation av systemlösningar, drift och felsökning.

Staffan är mycket säkerhetsmedveten i sitt arbetssätt och sina systemlösningar och utöver stor erfarenhet som systemarkitekt med kunskap om stora miljöer och en komplicerad infrastruktur är han dessutom en mycket erfaren system- / programutvecklare.

Staffan är en positiv person och rätt expert om du behöver se över din systemarkitektur.

ROLLER

 • Systemarkitekt
 • Systemutvecklare
 • Teknisk projektledare

KOMPETENS

 • Active Directory
 • Group Policy
 • Windows plattformar
 • Virtualisering

STYRKOR

 • Problemlösning
 • Utbildning

ERFARENHET

 • Migreringar
 • Deployment-lösningar
 • Virtualisering/konsolidering
 • Säkerhet
 • Active Directory – Design och utveckling
 • Group Policy – Design och implementation
Staffan Olsson, IT-expert
Knowledge Factory

Konsulter

Knowledge Factory är unikt. Våra IT-experter har den nödvändiga erfarenheten och kompetensen för att under välinriktade insatser hjälpa dig att designa, migrera/implementera och driftsätta en modern IT-infrastruktur som är säker, flexibel och kostnadseffektiv.
Gregor Ålund

Gregor Ålund

Captain

Henrik Ericsson

Henrik Ericsson

Technical Architect

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson

Chief Architect

Fredrik Pålerud

Fredrik Pålerud

Technical Architect

Lasse Pettersson

Lasse Pettersson

Technical Architect

Simon Wåhlin

Simon Wåhlin

Technical Architect

Lars Gustavsson

Lars Gustavsson

Technical Architect

Tobias Öien

Tobias Öien

VD

Oscar Virot

Oscar Virot

Technical Architect

Tomas Lepa

Tomas Lepa

Technical Architect

Kim Hellman

Kim Hellman

Technical Architect

Johan Arwidmark

Johan Arwidmark

Technical Architect

Staffan Olsson

Staffan Olsson

Technical Architect

Johan Salomonsson

Johan Salomonsson

Technical Architect