Lars Gustavsson

Vår Technical Architect and Trainer Lars Gustavsson har 15 års erfarenhet av Microsoftmiljöer och infrastruktur.

Han har kommit i kontakt med otaliga miljöer på större och mindre företag och har stor erfarenhet av Systems Management och Desktop Deployment. Lars sätter sig snabbt in i nya miljöer och lägger stor vikt vid personligt bemötande, teknisk kompetens och bra kommunikation vilket gör honom mycket omtyckt hos våra kunder.

ROLLER

 • Teknisk arkitekt
 • Utbildare
 • Teknisk specialist

KOMPETENS

 • Windows Client / Server
 • Active Directory
 • Group Policy

STYRKOR

 • Kommunikation
 • Bemötande
 • Helhetstänkande

ERFARENHET

 • Kursledning
 • Klient och serverhantering
 • Windows Säkerhet
 • Active Directory – Design / Migrering
 • Windows Platform
 • Deployment – Design / Projektledning
Lars Gustavsson, Technical Architect and Trainer
Knowledge Factory

Konsulter

Knowledge Factory är unikt. Våra IT-experter har den nödvändiga erfarenheten och kompetensen för att under välinriktade insatser hjälpa dig att designa, migrera/implementera och driftsätta en modern IT-infrastruktur som är säker, flexibel och kostnadseffektiv.
Gregor Ålund

Gregor Ålund

Captain

Henrik Ericsson

Henrik Ericsson

Technical Architect

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson

Chief Architect

Fredrik Pålerud

Fredrik Pålerud

Technical Architect

Lasse Pettersson

Lasse Pettersson

Technical Architect

Simon Wåhlin

Simon Wåhlin

Technical Architect

Lars Gustavsson

Lars Gustavsson

Technical Architect

Tobias Öien

Tobias Öien

VD

Oscar Virot

Oscar Virot

Technical Architect

Tomas Lepa

Tomas Lepa

Technical Architect

Kim Hellman

Kim Hellman

Technical Architect

Johan Arwidmark

Johan Arwidmark

Technical Architect

Staffan Olsson

Staffan Olsson

Technical Architect

Johan Salomonsson

Johan Salomonsson

Technical Architect