Johan Salomonsson

Vår IT-expert Johan Salomonsson har över 15 års erfarenhet av Microsoftmiljöer inom såväl infrastruktur som systemutveckling.

Hans specialistkompetens är virtualisering, både Hyper-V och VMware ESX samt frågor rörande Private Cloud infrastruktur, standardisering och automatisering på Windows 2003/2008/XP/7-plattformen.Står du i valet och kvalet vid val av virtualiseringsplattform eller vill ta nästa steg för att utnyttja dina resurser på bästa sätt så är han rätt expert för dig också!

Vill du också ha en rådgivare som kan lotsa dig genom djungeln av nödvändiga strategiska beslut inom IT oavsett om det är teknik, förvaltning, organisation, licensfrågor etc så är Johan helt rätt person för dig. Hans långa erfarenhet och hans sätt att vara gör att kunder vänder sig med förtroende till Johan i de flesta viktiga IT-frågorna.

ROLLER

 • Strategisk rådgivare
 • Systemdesigner
 • Teknikansvarig
 • Teknisk projektledare

KOMPETENS

 • Hyper-V
 • VMware ESX
 • Windows plattformar
 • Active Directory

STYRKOR

 • Utbildning
 • Mentorskap

ERFARENHET

 • Virtualisering
 • Tekniskt ansvarig vid plattformsmigrering
 • Systemutveckling
 • Utredningar
 • Programmering
Johan Salomonsson, IT-expert
Knowledge Factory

Konsulter

Knowledge Factory är unikt. Våra IT-experter har den nödvändiga erfarenheten och kompetensen för att under välinriktade insatser hjälpa dig att designa, migrera/implementera och driftsätta en modern IT-infrastruktur som är säker, flexibel och kostnadseffektiv.
Gregor Ålund

Gregor Ålund

Captain

Henrik Ericsson

Henrik Ericsson

Technical Architect

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson

Chief Architect

Fredrik Pålerud

Fredrik Pålerud

Technical Architect

Lasse Pettersson

Lasse Pettersson

Technical Architect

Simon Wåhlin

Simon Wåhlin

Technical Architect

Lars Gustavsson

Lars Gustavsson

Technical Architect

Tobias Öien

Tobias Öien

VD

Oscar Virot

Oscar Virot

Technical Architect

Tomas Lepa

Tomas Lepa

Technical Architect

Kim Hellman

Kim Hellman

Technical Architect

Johan Arwidmark

Johan Arwidmark

Technical Architect

Staffan Olsson

Staffan Olsson

Technical Architect

Johan Salomonsson

Johan Salomonsson

Technical Architect